CasĩTuấnHưngquyêngópđượchơn242triệuđồngủnghộngưdânHàTĩnh

Ca sỹ Tuấn Hưng và những người bạn của anh đã quyên góp được 242 triệu 500 nghìn đồng để giúp đỡ ngư dân Hà Tĩnh.