L Al Iga-Tie Vestyon Too Dragon W Ul Ei Tot và Tây Ban Nha 0-1 Pale Stones Epa.

La Liga-Tiewei gửi oolong wu lei mà không có sự ra mắt của Tây Ban Nha 0-1 Pakatana Kano [sepakbola.website]: Báo cáo thể thao vào ngày 5 tháng 12Liên đoàn thi đấu, người Tây Ban Nha là khách 0