Chính thức của Barcelona thổi Messi Juventus trở lại: Lần tới khi bạn cho bạn thấy Prediksi Kedai Bola tốt nhất trong Lịch sử

Chính thức của Barcelona Messi Juventus: Lần tới khi bạn cho bạn thấy điều tốt nhất trong lịch sử [Prediksi Kedai Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 10: Barcelona đã đánh bại Juventus 2-0 tại Champions League vào sáng sớm sáng nay.Cristiano Ronaldocó một cuộc đối thoại trực tiếp với Messi, nhưng