Chủ tịch của Manchester City đã bị Real Madrid đảo ngược: Đức Phật cũ chúc mừng tôi sau 82 phút … trong trò chơi chiến thắng bóng đá được xác định bởi

Chủ tịch của Manchester City đã nói về việc Real Madrid ngược lại: Tôi đã chúc mừng tôi sau 82 phút khi Lafayette … [Trong chiến thắng trò chơi bóng đá được xác định bởi]: Trang web này được báo cáo vào ngày 31 tháng 5: Chủ tịch Manchester City Mubarara