Kỳ chuyển nhượng tháng giêng giúp Liverpool có lợi thế lớn ở C1

Kỳ chuyển nhượng tháng giêng giúp Liverpool có lợi thế lớn ở C1

Klopp nhận xét về Diaz Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng của Liverpool có thể đã mang lại cho họ một lợi